SHOPPING CART

Rehab Mind — welcome RSS

Osobní příběh osobního designu

  Člověk by se neměl bát změny.  Změna je totiž vždycky k lepšímu, pokud tedy jdeme dál ponaučeni z předchozích chyb (taková rehabilitace, jestli chápeš, kam mířím :)  V tomto blogu alespoň sama projdu tím, k čemu svou tvorbou vyzývám ostatní - vyjadřuji otevřeně svoji jedinečnost, svůj originální postoj k tomuhle vesmíru.   Je to pro mě velká změna a není jednoduchá, věřte mi. Ale dlužím sobě, Rehabu i vám tenhle úplně první, čistě osobní blog, kterým chci všechny fanoušky mého milovaného Rehabilitačního Projektu uvést do zákulisí týhle pomalovaný hry. Kdo jsem vlastně já? Nejsem vystudovaná módní návrhářka, bývalá modelka, ani umělkyně, vlastně nemám kromě titulu Master of Arts s uměním absolutně nic společného.  Za celý život jsem namalovala maximálně panáčka...

Zobrazit více... →Manifest Rehabu | Rehab Manifesto

 (=with love, s láskou)   Jsme influenceři, co žíjí, jako by nikdo nesoudil Rehabilitujeme mysl & design společnosti Absolutní podporou jedinečnosti člověka | We are influencers who live like nobody's judging.  Rehabilitation of mind & design of societyVia the absolute support of one's authenticity Barva je energie. Abstraktně "nacákaná" symbolizuje protiklad masové produkci myšlení a stylu, okoukaným logickým linkám a předem očekávanému chování.  || Color is energy.Abstract splatter symbolises the energy of change. It represents the contradiction of mass production of thinking & style, expected logical lines and pre-determined behaviour.    Každý z nás je nejúčinnějším médiem a nástrojem - skrz oblečení můžeme nejlépe inspirovat vyjádření jedinečnosti a motivovat změnu v okolí.  ||| Each one of us is the most effective medium and tool -...

Zobrazit více... →