We are influencers who live like nobody's judging. 
We rehabilitate design life
With originality.
|
Color is energy.
Abstract splatter symbolises the contradiction of mass production of thinking & style, expected logical lines and pre-determined behaviour. 
||
Each one of us is the most effective medium and tool - it is through clothing that we can inspire the expression of authenticity and motivate change in our environment.
 (=with love, s láskou)
  

Jsme influenceři, co žíjí, jako by nikdo nesoudil 
Rehabilitujeme design života
Jedinečností.
|
Barva je energie. 
Abstraktně "nacákaná" symbolizuje protiklad masové produkci myšlení a stylu, okoukaným logickým linkám a předem očekávanému vystupování. 
||
Každý z nás je nejúčinnějším médiem a nástrojem - skrz oblečení můžeme nejlépe inspirovat vyjádření jedinečnosti a motivovat změnu v našem okolí.