Manifest Rehabu | Rehab Manifesto

 (=with love, s láskou)
  

Jsme influenceři, co žíjí, jako by nikdo nesoudil
Rehabilitujeme mysl & design společnosti
Absolutní podporou jedinečnosti člověka

|

We are influencers who live like nobody's judging. 
Rehabilitation of mind & design of society
Via the absolute support of one's authenticity
Barva je energie. 
Abstraktně "nacákaná" symbolizuje protiklad masové produkci myšlení a stylu, okoukaným logickým linkám a předem očekávanému chování. 
||
Color is energy.
Abstract splatter symbolises the energy of change. 
It represents the contradiction of mass production of thinking & style, expected logical lines and pre-determined behaviour. 

 

Každý z nás je nejúčinnějším médiem a nástrojem - skrz oblečení můžeme nejlépe inspirovat vyjádření jedinečnosti a motivovat změnu v okolí. 
|||
Each one of us is the most effective medium and tool - it is through clothing that we can inspire the expression of authenticity and motivate change in our environment.  

 

 

Leave a comment